رمزنگاری

۰۵خرداد
گوگل احتمالا رمزنگاری سرتاسری را به پیام رسانی RCS اضافه می‌کند

گوگل احتمالا رمزنگاری سرتاسری را به پیام رسانی RCS اضافه می‌کند

طبق ادعای گزارش‌های جدید، گوگل در حال برنامه‌ریزی است تا در آینده‌ای نزدیک، رسما قابلیت رمزنگاری سرتاسر را به پیام‌رسانی RCS بیاورد.