رمربی تیم ملی واترپلو

۳۰تیر
فدراسیون خواهان حفظ چیریچ سرمربی تیم ملی واترپلو است
رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو:

فدراسیون خواهان حفظ چیریچ سرمربی تیم ملی واترپلو است

محسن رضوانی گفت: چیریچ سرمربی تیم ملی اتفاق بزرگی را برای واترپلوی ایران رقم زده است. مطمئن باشید که فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو ۱۰۰ درصد به دنبال حفظ این مربی بزرگ است.