رمدسیویر

۱۰تیر
درمان کرونا با رمدسیویر ۲۳۴۰ دلار خرج بر می دارد

درمان کرونا با رمدسیویر ۲۳۴۰ دلار خرج بر می دارد

شرکت گیلیاد ساینس اعلام کرده بهای یک دوره داروی رمدسیویر که به درمان کووید۱۹ کمک می کند، در کشورهای توسعه یافته ۲۳۴۰ دلار است.