رمان نویس ایرانی

۰۱اردیبهشت
رمان نویس ایرانی در لیست تحت تعقیب رژیم صهیونیستی قرار گرفت!

رمان نویس ایرانی در لیست تحت تعقیب رژیم صهیونیستی قرار گرفت!

یک سایت صهیونیستی با اشتباهی مضحک در نسبت دادن آدم ها، رضا امیرخانی، نویسنده و رمان نویس را به نسل کشی متهم کرد!

۰۹بهمن
پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمند/تعیین رقم درآمدی برای دریافت یارانه

پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمند/تعیین رقم درآمدی برای دریافت یارانه

براساس گزارش کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد سالیانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعود تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند.