رمان شکاف

۱۵اردیبهشت
روایتی جذاب از حاشیه فتنه سال ۸۸ در رمان «شکاف»

روایتی جذاب از حاشیه فتنه سال ۸۸ در رمان «شکاف»

رمان «شکاف» اثر محمد ستاری وفایی که انتشارات عماد فردا آن را منتشر کرده و به عوامل بروز فتنه در یک جامعه مذهبی اشاره دارد در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد.