رمان سورئالیستی

۲۵فروردین
کدام شاعر، نتانیاهو را عصبانی کرد؟

کدام شاعر، نتانیاهو را عصبانی کرد؟

گونتر گراس؛ مردی که در جوانی عضو شاخه SS ارتش آلمان نازی بود اما بعد‌ها بهترین رمان سورئالیستی – سیاسی تاریخ اروپا را در توصیف پلشتی‌های هیتلر نوشت و نشان صلیب خدمت دولت کشورش را قبول نکرد.