رمان خاما

۲۱اسفند
برگزاری نشست نقد و بررسی رُمان «خاما» در شهرقدس

برگزاری نشست نقد و بررسی رُمان «خاما» در شهرقدس

مراسم نقد و بررسی رمان خاما با حضور یوسف علیخانی، نویسنده اثر و محسن فرجی و محسن حکیم معانی، منتقدین کتاب برگزار شد.