رمانده سپاه پاسداران

۲۰اردیبهشت
از عمله‌های صهیونیسم تقاص سختی خواهیم گرفت

از عمله‌های صهیونیسم تقاص سختی خواهیم گرفت

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس گفت به شما وعده می‌دهم از تکفیری‌ها، این عمله‌های صهیونیسم، تقاصی سخت گرفته خواهد شد.