رمانداری ها

۲۹آذر
فرمانداری‌ها باید به زیرساخت‌های اجتماعی توجه کنند

فرمانداری‌ها باید به زیرساخت‌های اجتماعی توجه کنند

فرماندار شهرستان قرچک گفت: فرمانداری‌ها باید به زیرساختهای اجتماعی توجه کنند و همچنین روی آسیب‌هایی که آحاد جامعه را نسبت به یکدیگر بدبین کرده متمرکز شوند.