رمال شیاد

۰۵دی
زن جوان: طعمه هوسرانی‌ یک رمال شد

زن جوان: طعمه هوسرانی‌ یک رمال شد

زن جوان: رمال میان سال ذهن مرا کاملا شست و شو داد و به همسرم آن قدر بدبین شدم که دیگر از دیدن او نیز نفرت داشتم.