رقیب طارمی

۱۶اردیبهشت
بمب بزرگ پرسپولیس بالاخره منفجر شد

بمب بزرگ پرسپولیس بالاخره منفجر شد

رقیب طارمی با پرسپولیس قرارداد بست و بالاخره بمب بزرگ در اردوگاه پرسپولیس منفجر شد.