رقیبپ پرسپولیس

۲۴تیر
تاوامبا رقیبپ پرسپولیس در آسیا رفتنی شد

تاوامبا رقیبپ پرسپولیس در آسیا رفتنی شد

تاوامبا، مهاجم کامرونی التعاون عربستان از تیمش جدا شد و قرار است به تیم دیگری برود.