رقم

۰۷فروردین
مرگ وحشتناک عیسی ۶۰ ساله در مشهد

مرگ وحشتناک عیسی ۶۰ ساله در مشهد

تصادف پراید با عابرپیاده ،مرگ هولناک راننده پراید را رقم زد.