رقم پیشنهادیی هدایتی

۲۶فروردین
رقم پیشنهادیی هدایتی برای پرسپولیس

رقم پیشنهادیی هدایتی برای پرسپولیس

حسین هدایتی با تشریح دو طرح خود و گروهش برای خرید و یا اجاره پرسپولیس، از ارائه پیشنهاد مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید سرخپوشان خبر داد.

۰۵بهمن
مثل خدا باش…

مثل خدا باش…

منتظر باران در وبلاگ خود “سلام خدا” نوشت.. مثل خدا باش مثل خدا باش،خوبی دیگران را چندین برابر جبران کن.  مثل خدا باش، با مظلومان و درمانده گان دوستی کن.  مثل خدا باش،عیب و زشتی دیگران را فاش نکن.  مثل خدا باش، در رفتار با همه ی مردم عدالت را رعایت کن.  مثل خدا باش، […]