رقم قرارداد فرهاد مجیدی

۱۷دی
رقم قرارداد فرهاد مجیدی چقدر است؟

رقم قرارداد فرهاد مجیدی چقدر است؟

معاون استقلال گفت: فرهاد مجیدی نسبت به بسیاری از مربیان دیگر دریافتی کمتری دارد و در مجموع توقعش پایین است و یک قرارداد منطقی با وی بسته‌ایم.