رقم قرارداد تراکتوری ها فاش شد

۱۰اردیبهشت

رقم قرارداد تراکتوری ها فاش شد +جدول

تعدادی از این بازیکنان هم با این حرف راضی شدند قراردادی کمتر از یک میلیارد ببندند اما حالا با رو شدن رقم قرارداد جادوگر که یک میلیارد و سیصد و میلیون تومان است، این بازیکنان خیلی شاکی شدند.

۱۴اسفند

عراقچی:نیازی‌به‌غنی‌سازی‌۲۰درصدنداشتیم!

معاون وزیر خارجه گفت: غنی سازی ۳ و نیم درصد را تثبیت کردیم و این برای ما موفقیت است. غنی سازی ۲۰ درصد را هم که متوقف کردیم، به آن نیاز نداشتیم.