رقم قرادادها

۱۳مرداد
رقم واقعی قرارداد ۱۹ بازیکن لیگ برتر

رقم واقعی قرارداد ۱۹ بازیکن لیگ برتر

اگر گفته می‌شود که کریس رونالدو سالی ۸۵ میلیارد تومان می‌گیرد، ‌ای کاش گفته می‌شد که این ۸۵ میلیارد تومان از درآمدزایی باشگاه‌ها و حق پخش تلویزیونی رئال‌مادرید پرداخت می‌شود نه از جیب مردم مادرید. این ارقام را منتشر می‌کنیم تا بدانید که باشگاه‌ها بدون درآمدزایی چنین پول‌هایی می‌دهند و از بیت‌المال قراردادها پرداخت می‌شود.