رقم تورم اقتصادی

۱۶بهمن
قدرت خرید ایرانی‌ها چند درصد کمتر خواهد شد؟

قدرت خرید ایرانی‌ها چند درصد کمتر خواهد شد؟

اگر اتفاق جدیدی در حوزه‌های تصمیم‌گیری‌ها رخ ندهد، اغلب حقوق‌بگیران در سال آینده تقریبا ۲۵درصد از قدرت خرید متعارف خود را از دست خواهند داد.