رقص هندی

۱۰بهمن
فیلم/ عاقبت رقص هندی وسط خیابان!

فیلم/ عاقبت رقص هندی وسط خیابان!

در کشور هند برای رقص و پایکوبی لزوما نیاز به امضای توافقنامه بین این کشور و قدرت های دیگر نیست و این در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه آنان نهادینه شده است.