رقص عربی رضا عطاران در هزارپا

۳۰مهر
انتقاد سعید راد از رقص رضا عطاران در فیلم هزارپا

انتقاد سعید راد از رقص رضا عطاران در فیلم هزارپا

رقص رضا عطاران در فیلم هزارپا و بازتاب گسترده آن موجب شد تا جمعی از هنرمندان به‌ویژه سعید راد از این حرکت انتقاد کنند و آن را وقیح بدانند.