رقص در مدارس

۲۱اردیبهشت
معلمی که دانش‌آموزان را به رقص تشویق می کرد، توبیخ شد

معلمی که دانش‌آموزان را به رقص تشویق می کرد، توبیخ شد

عباسی معاون پژوهش آموزش و پرورش ناحیه ۲ ری گفت: معلم و مدیر مدرسه‌ای که دانش‌آموزان یک کلاس را تشویق به رقصیدن کرده بودند، توبیخ شدند.