رقص دختران

۱۱فروردین
مسئولان نباید در برابر برخی مسائل سکوت کنند

مسئولان نباید در برابر برخی مسائل سکوت کنند

امام جمعه بخش گلستان گفت: برخی از مسئولان در جایگاهی قرار گرفته‌اند و وظایف و حقوق خود را در آن جایگاه نمی‌دانند.

۲۱اسفند
غرب به‌دنبال دور کردن زن از خانواده است

غرب به‌دنبال دور کردن زن از خانواده است

زنان دارای کرامت و جایگاه والایی هستند که با حفظ ارزش‌ها و حیا می‌توانند در خانواده و جامعه به صورت مطلوب موثر واقع شوند.