رقص دختران در برج میلاد

۲۱اسفند
غرب به‌دنبال دور کردن زن از خانواده است

غرب به‌دنبال دور کردن زن از خانواده است

زنان دارای کرامت و جایگاه والایی هستند که با حفظ ارزش‌ها و حیا می‌توانند در خانواده و جامعه به صورت مطلوب موثر واقع شوند.