رقص دانشجویان

۱۶مرداد
برگزاری کنسرت با اسم جدید اجرای موسیقی زنده! + فیلم رقص دانشجونماها

برگزاری کنسرت با اسم جدید اجرای موسیقی زنده! + فیلم رقص دانشجونماها

بعد از هشدارهای دلسوزان، همان برنامه های ضدفرهنگی برگزار می شود اما با اسمی جدید! اینبار بجای استفاده از عنوان “کنسرت موسیقی” عبارت “اجرای موسیقی زنده” بیان می شود!!