رقص خانم بازیگر

۰۱بهمن
از رقص خانم بازیگر تا قبح‌شکنی آقای هنرمند در افتتاح همایش نمایش ورامین + تصاویر

از رقص خانم بازیگر تا قبح‌شکنی آقای هنرمند در افتتاح همایش نمایش ورامین + تصاویر

نخستین نمایش سیزدهمین جشنواره همایش نمایش ورامین در حالی اجرا شد که قبح بسیاری از مسائل عفت عمومی و اجتماعی شکسته شد و پیش از آن نیز داورانی آن را بازبینی کرده بودند.