رقبای هواوی

۰۴تیر
رشوه آمریکا به اپراتورهای برزیل برای همکاری با رقبای هواوی

رشوه آمریکا به اپراتورهای برزیل برای همکاری با رقبای هواوی

به گفته یک دیپلمات برزیلی، دولت آمریکا سرمایه ای در اختیار اپراتورهای مخابراتی این کشور قرار می دهد تا برای توسعه ۵G با شرکت های رقیب هواوی همکاری کنند.