رقبای اسکار بین‌المللی

۱۴مهر
رقبای اسکار بین‌المللی ۲۰۲۰ به ۹۱ فیلم رسید

رقبای اسکار بین‌المللی ۲۰۲۰ به ۹۱ فیلم رسید

در حالی که یکم اکتبر آخرین مهلت معرفی فیلم‌های هر کشور برای حضور در رقابت اسکار بین‌المللی بود، تاکنون ۹۱ کشور فیلم‌های خود را وارد این رقابت کرده‌اند.