رقاصی

۱۸اسفند
جشن رقاصی دختران لکه ننگی در کارنامه شهرداری تهران است

جشن رقاصی دختران لکه ننگی در کارنامه شهرداری تهران است

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به رقاصی دختران در جشن شهرداری تهران گفت: این جشن به‌عنوان یک ننگ در کارنامه شهرداری تهران ثبت شد، در برخی شهرها زن‌ها را به عرصه‌هایی وارد می‌کنند، که جای تعجب دارد، زنان در مقابل مردان به دف‌زنی بپردازد، این اقدام به اسم تئاتر شرم‌آور است، بدتر از آن این است، که بسیاری از افراد تنها نظاره می‌کنند و فریادی هم بلند نمی‌شود و اگر هم کسی اعتراض کند، عده‌ای را در فضای مجازی به جان او می‌افتند تا او را هم خفه کنند.