رقابت 49 فیلم در بخش مسابقه فیلم فجر امسال

۲۲دی
فهرست نهایی آثار مسابقه فیلم فجر اعلام شد

فهرست نهایی آثار مسابقه فیلم فجر اعلام شد

در پی برگزاری جلسه نهایی هیات انتخاب اسامی نهایی فیلم های بخش رقابتی و غیررقابتی سینمای ایران اعلام شد. هفت فیلم در بخش اصلی و شش فیلم در بخش فیلم های اولی به فهرست اخیر اضافه شده‌اند.