رقابت های پاراالمپیک 2016

۱۱آبان
نماد مسابقات پاراالمپیک ریو بر قامت شهردار تهران نقش بست

نماد مسابقات پاراالمپیک ریو بر قامت شهردار تهران نقش بست

صادق بیگدلی عضو موثر تیم ملی والیبال نشسته کشورمان که توانست در رقابت های پاراالمپیک ۲۰۱۶ ریو افتخار آفرینی کند، پیراهن نماد مسابقات پاراالمپیک ریو را به دکتر محمدباقر قالیباف شهردار جهادی تهران اهدا کرد.