رقابت های ورزشی بانوان

۱۹دی
اظهارات تأمل برانگیز وزیر ورزش: تلاش برای میسر شدن تماشای رقابت های ورزشی بانوان توسط آقایان و بالعکس

اظهارات تأمل برانگیز وزیر ورزش: تلاش برای میسر شدن تماشای رقابت های ورزشی بانوان توسط آقایان و بالعکس

وزیر ورزش و جوانان در اظهاراتی تأمل برانگیز گفت: باید در راستای محقق شدن دیدن رقابتهای ورزشی بانوان توسط آقایان در ورزشگاه ها و بالعکس با ظرافت حرکت کنیم.