رقابت های انتخابی

۲۹اردیبهشت
مرحله نهایی انتخابی تیم ملی ۲۹ و ۳۰ خرداد برگزار می‌شود

مرحله نهایی انتخابی تیم ملی ۲۹ و ۳۰ خرداد برگزار می‌شود

جلسه شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی با انتخاب سرمربی و افراد واجد شرایط شرکت در رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی و چند مصوبه دیگر به پایان رسید.