رقابت می کنیم

۲۷آذر
فکر می‌کردم نماز جمعه هم نمی‌توانم بروم/در انتخابات مجلس آینده با اصول‌گرایان رقابت می کنیم

فکر می‌کردم نماز جمعه هم نمی‌توانم بروم/در انتخابات مجلس آینده با اصول‌گرایان رقابت می کنیم

سخنگوی سابق حزب کارگزاران سازندگی گفت: حتماً برای مجلس آینده برنامه خواهیم داشت، مجلس رکن مهمی برای کشور است و با اصولگرایان رقابت خواهیم کرد .