رقابت مهیج سوارکاری

۰۹اردیبهشت
برگزاری رقابت‌های مهیج سوارکاری بهاره در پیشوا

برگزاری رقابت‌های مهیج سوارکاری بهاره در پیشوا

همزمان با اعیاد شعبانیه رقابت‌های مهیج سوارکاری بهاره در جلیل‌آباد شهرستان پیشوا برگزار شد.