رقابت مجلس مطلوب دولت

۰۶اسفند
حضور در انتخابات، صیانت از قانون و خانه ملت است

حضور در انتخابات، صیانت از قانون و خانه ملت است

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: صیانت از خانه ملت با حضور در انتخابات امری ضروری است زیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قانونی اساسی حفاظت و صیانت می کنند.