رقابت قرآنی

۲۶بهمن
رقابت قرآنی ۱۵۰۰ دانش‌آموز در جنوب تهران

رقابت قرآنی ۱۵۰۰ دانش‌آموز در جنوب تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ تهران، از برگزاری مسابقه قرآن، عترت و نماز براییک هزار و ۵۰۰ نفر از دانش آموزان برگزیده در این منطقه خبر داد.