رقابت عشقی

۱۶مرداد
۲ قتل به‌خاطر رقابت عشقی

۲ قتل به‌خاطر رقابت عشقی

رقابت عشقی میان دو جوان بر سر دختری باعث شد یکی از آنها با آتش‌زدن خانه دیگری دو نفر را به قتل برساند.