رقابت دوچرخه سواری

۳۱اردیبهشت
برگزاری، اولین رقابت دوچرخه سواری ۲۳ خرداد ماه

برگزاری، اولین رقابت دوچرخه سواری ۲۳ خرداد ماه

علیرضا احمدی مدیر تیم ملی دوچرخه سواری گفت :پس از برگزار شدن رقابت‌های جایزه بزرگ در تاریخ ۲۰ خرداد لیگ دوچرخه سواری جاده از ۲۳ خرداد ماه در ۲ بخش بانوان و آقایان آغاز خواهد شد.