رقابت خنداننده

۳۰شهریور
ژوله کاندیدای انتخابات مجلس می شود؟!

ژوله کاندیدای انتخابات مجلس می شود؟!

روزنامه آفتاب یزد در مطلب کوتاه و طنزی از امیرمهدی ژوله خواسته به دلیل رای آوری بالا در انتخابات اسفند نامزد شود.