رقابت برای جذب مخاطب

۰۹اردیبهشت

زور چه کسی در ماجرای «پایتخت ۴» می‌چربد؟!

سوای اینکه مجادله تازه تا چه میزان در تشخیص جایگاه و قدرت شورای نظارت بر صداوسیما نقش آفرین خواهد بود و اگر از این ماجرا عبور کنیم که زور چه کسی در ماجرای ساخت «پایتخت ۴» می‌چربد، این مسئله مهم را نباید نادیده گرفت که در رقابت برای جذب مخاطب، روند فصل به فصل ارائه کردن سریال‌ها، یک عرف معمول در سطح جهان است…

۱۳اسفند
زنانی که برای آموزش و درمان هم باید اجازه بگیرند !

زنانی که برای آموزش و درمان هم باید اجازه بگیرند !

فعالان زن عربستانی از مسئولان و مجلس شورای این کشور خواستند قانون “سرپرستی” را که ناقض حقوق زنان این کشور است لغو، و قانونی تدوین کنند که حقوق زنان را تضمین کند.