رقابت بانک ملی

۲۴مهر
رقابت بانک ملی و پست بانک بر سر ارائه خدمات به روستاها

رقابت بانک ملی و پست بانک بر سر ارائه خدمات به روستاها

تفاهم‌نامه پست بانک با وزارت کشور سبب شده منابع دهیاری‌ها از بانک ملی به پست بانک منتقل شود.