رقابت باستانی

۰۲آذر
برگزاری رقابت های باستانی معلولان

برگزاری رقابت های باستانی معلولان

سید محمد رضا میرشفیعی، رئیس انجمن باستانی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، از برگزاری رقابتهای قهرمانی کشور در آذر ماه خبر داد.