رقابت انتخاباتی

۲۴آذر
نباید در عرصه انتخابات هزینه‎ها را به جامعه تحمیل کرد

نباید در عرصه انتخابات هزینه‎ها را به جامعه تحمیل کرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی گفت : نباید در عرصه رقابت انتخاباتی در خانه ملت هزینه ها را به جامعه تحمیل کرد، بلکه باید نکاتی در بحث انتخابات و در جریان تبلیغات بیان شود که در زمان اجرا دروغ تلقی نشود و نتوان خواسته های مردم را به جا آورد .