رقابت‌ها

۲۷خرداد
مسئولان برگزاری بازی‌های المپیک توکیو ۲۰۲۰ از تعویق این رقابت‌ها خبر داد

مسئولان برگزاری بازی‌های المپیک توکیو ۲۰۲۰ از تعویق این رقابت‌ها خبر داد

یکی از اعضای هیئت مدیر کمیته برگزاری المپیک ۲۰۲۰ متعقد است در صورت برطرف نشدن بحران کرونا، گزینه تعویق مجدد بازی‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد.