رقابت‌های کشتی

۱۵تیر
برگزاری رقابت‌های کشتی منوط به تضمین سلامت کشتی گیران

برگزاری رقابت‌های کشتی منوط به تضمین سلامت کشتی گیران

محمدابراهیم امامی گفت:اتحادیه جهانی کشتی یک طرح عملیاتی را در رابطه با رقابت‌های باقی مانده به صورت مشروط اعلام کرده است. این مسابقات در صورتی برگزار می‌شود که اول سلامت و ایمنی شرکت‌کنندگان تضمین شود. جوانب این طرح توسط کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی و سازمان بهداشت جهانی و بخش پزشکی IOC در حال بررسی هست.