رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور

۱۴شهریور
فرنگی کاران شهرری در مسابقات کشتی پیشکسوتان کشور خوش درخشیدند

فرنگی کاران شهرری در مسابقات کشتی پیشکسوتان کشور خوش درخشیدند

نفرات و تیم‌های برتر رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور مشخص شدند.