رقابت‌های کاراته

۰۱مرداد
رقابت‌های کاراته وان مسکو ۲۰۲۰ لغو شود

رقابت‌های کاراته وان مسکو ۲۰۲۰ لغو شود

فدراسیون جهانی اعلام کرد که همه گیری ویروس کرونا موجب شد که رقابت‌های کاراته وان مسکو ۲۰۲۰ لغو شود.