رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی

۱۴مرداد
برگزاری رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی جهان در هاله‌ای از ابهام

برگزاری رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی جهان در هاله‌ای از ابهام

به علت شیوع ویروس کرونا، احتمال لغو رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی جهان به میزبانی سوئیس افزایش یافت.