رقابت‌های بین المللی تنیس

۲۴تیر
امیدواریم بار دیگر میزبان رقابت‌های بین المللی تنیس فیوچرز باشیم
رئیس کمیته مسابقات:

امیدواریم بار دیگر میزبان رقابت‌های بین المللی تنیس فیوچرز باشیم

امیر حسین موسوی گفت: ما امیدواریم با حمایت‌های فدراسیون، برنامه ریزی کمیته مسابقات و استفاده از پتانسیل‌های هر یک از اعضاء و حامیان مالی بار دیگر مسابقات بین المللی فیوچرز را میزبانی کنیم که این طرح نیز در دستور کار این کمیته قراردارد و با توجه به شرایط موجود در اولین فرصت برنامه ریزی‌ها انجام می‌شود.