رفیق

۰۷دی
اعترافات جوانی که رفیقش را کشت

اعترافات جوانی که رفیقش را کشت

پسر جوانی که طی درگیری بچه‌گانه دوستش رابه قتل رسانده بود در حالی که نادم وپشیمان بود، در اظهاراتی اعتراف کرد: من و رضا( مقتول)اهل یک محله بودیم و با هم بزرگ شدیم.

۲۵آذر
قصاص، مجازات خیانت به دوست صمیمی

قصاص، مجازات خیانت به دوست صمیمی

مرد افغان محکوم به قصاص، که در جریان رابطه پنهانی با همسر دوستش، مرتکب قتل شده بود، بار دیگر محاکمه و به مرگ محکوم شد.